دانلود کتاب الکترونیکی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

دانلود کتاب الکترونیکی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران
کتاب الکترونیکی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران که با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادین بهبودیافته (تابستان و پاییز ۹۴) اجرا گردید، جهت سهولت دسترسی هر چه بیشتر و راحتتر به این کتاب منتشر می گردد. قابل به ذکر است کل کتاب سومین کارزار... 

کتاب سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران بزودی منتشر می گردد

کتاب سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران بزودی منتشر می گردد
کتاب سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران که با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادین بهبودیافته (تابستان و پاییز ۹۴) اجرا گردید، به دو زبان فارسی و انگلیسی و در دو بخش مجزا بزودی منتشر می گردد و همچون کتاب دومین کارزار در این پایگاه اطلاع رسانی... 

آخرین موضوعات