به بهانه فوت ۵ نفر از زنان معتاد جمع‌آوری شده؛ آیا کمپ شفق امن بوده است؟

به بهانه فوت ۵ نفر از زنان معتاد جمع‌آوری شده؛ آیا کمپ شفق امن بوده است؟
کمی قبل، شاید همین 10 سال قبل، برای دیدن معتادان متجاهر باید به کوچه و پس‌کوچه‌های شهر سرک می‌کشیدی. حتی وقتی به کوچه و پس‌کوچه‌های محله‌هایی که شهرت داشتند به حضور معتادان می‌رفتی هنوز هم خبری از حضور زنان معتاد نبود. حالا اما در یک پیاده‌روی چند... 

آخرین موضوعات