کمپین؛ آهسته و پیوسته…! مغنی باشی منصوریه

کمپین؛ آهسته و پیوسته…!  مغنی باشی منصوریه
اخیراً در خروجی سایت انجمن ملی مددکاران اجتماعی ایران و چندین خبرگزاری، خبری مخابره شد که توجه بنده را به عنوان یک مددکار اجتماعی جلب کرد. این خبر حاکی از راه‌اندازی کمپین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از تصادفات رانندگی در نوروز ۹۳ بود. به نظرم نفس و ذات... 

آخرین موضوعات