مروری بر مقالات منتشر شده دکتر محمد رضا ایروانی در مجلات علمی پژوهی

مروری بر مقالات منتشر شده دکتر محمد رضا ایروانی در مجلات علمی پژوهی
دکتر محمد رضا ایروانی دکترای مددکاری اجتماعی و استادیار دانشگاه ازاد اسلامی خمینی شهر، در طول سالهای گذشته نسبت به اخذ پذیرش و انتشار مقالات متعدد علمی و پژهشی در مجلات معتبر بین المللی نموده اند که برگرفته از پژوهشهای میدانی و نیز نظری با موضوعات مختلف... 

آخرین موضوعات