منابع کامل آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی 1400

منابع کامل آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی 1400
منابع آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی 1400 مددکاری اجتماعی یکی از رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی انسانی در مقطع دکتری می باشد، که هدف از ایجاد این رشته تربیت مددکارهایی متخصص و کارآمد برای کمک به افرادی که در معرض خطر هستند، می باشد. وظایف... 

آخرین موضوعات