مناسبتهای جهانی در مهرماه سال 95

مناسبتهای جهانی در مهرماه سال 95
روز جهانی معلم [ 5 October ] (95) کد رویداد: 8839 وضعیت: 3 روز تا برگزاری تاریخ برگزاری: 14 مهر 95      05 October 2016 مکان: جهان روز جهانی کودک (95) کد رویداد: 2954 وضعیت: 5 روز تا برگزاری تاریخ برگزاری: 16 مهر 95      07 October 2016 مکان: جهان روز جهانی بهداشت... 

آخرین موضوعات