اطلاعیه: نشست تخصصی “مددکاری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی”

اطلاعیه: نشست تخصصی “مددکاری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی”
نشست تخصصی موضوع “مددکاری اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی” ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد. بنا به اعلام رئیس کارگروه مددکاری اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در صحبت با روابط عمومی این انجمن-... 

آخرین موضوعات