منشور اخلاقی رسانه های مددکاری اجتماعی در فضای مجازی تدوین شد

منشور اخلاقی رسانه های مددکاری اجتماعی در فضای مجازی تدوین شد
🔸🔹یکی از راههایی که می تواند به نهادینه شدن حرفه مهجور مددکاری اجتماعی در کشورمان منجر گردد اتحاد و همدلی مددکاران اجتماعی می باشد. رسانه های خبری در قالب وب سایت ها، وبلاگ ها و شبکه های مجازی نقش عمده ای در همگرایی و نزدیک کردن دیدگاهها به یکدیگر... 

آخرین موضوعات