تجهیز مهدهای کودک استان اردبیل به دوربین

تجهیز مهدهای کودک استان اردبیل به دوربین
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: والدین کودکان از مهدهای کودک استان، آسوده‌خاطر باشند. به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران ،رویا احمدیان اظهار کرد: نظارت همه جانبه و مستمر از 271 مهد کودک شهری و روستایی استان اردبیل انجام و با هرگونه کودک‌آزاری... 

آخرین موضوعات