مسئول کودک آزاری در مهد کودک ستایش اردبیل کیست؟

مسئول کودک آزاری در مهد کودک ستایش اردبیل کیست؟
به تازگی کلیپی در فضای مجازی بین کاربران شبکه های اجتماعی منتشر شد که مربوط به کودک آزاری به شدت دردناک در یکی از مهد کودک های کشور در اردبیل است. این ویدئو توسط یکی از کارکنان این مهدکودک از مربی مهدکودک گرفته شده است ؛ در این ویدئو مسئول مراقبت با زور... 

آخرین موضوعات