مددکاران اجتماعی یا مهندسان اجتماعی!

مددکاران اجتماعی یا مهندسان اجتماعی!
سی امین همایش مددکاری اجتماعی تحت عنوان “مددکاری اجتماعی و مسوولیت اجتماعی” در سالن شهید باکری مجتمع دانشگاهی ولی عصر(عج) دانشگاه آزاد تهران مرکزی به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران و با حضور اساتید محترم،دانشجویان،مددکاران اجتماعی سازمانهای... 

آخرین موضوعات