خانواده‌های معتادان حامی می‌خواهند

خانواده‌های معتادان حامی می‌خواهند
20 سال از فعالیت دکتر فرید براتی‌سده در سازمان بهزیستی می‌گذرد و کمتر از پنج ماه است که این روان شناس به عنوان معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند. اما آنها که حافظه قوی دارند، حتما به یاد می‌آورند که او اواسط دهه هشتاد نیز مدیرکل... 

آخرین موضوعات