استفاده از مواد مخدر دومین عامل مرگ ومیر پس از تصادف در کشور است

استفاده از مواد مخدر دومین عامل مرگ ومیر پس از تصادف در کشور است
علیرضا جزینی عصر پنجشنبه در همایش آسیب شناسی مواد مخدر و تاثیر آن بر سلامت جامعه گفت : اعتیاد و مواد مخدر نخستین آسیب کشور است که زیان های بسیاری برای جامعه بوجود آورده است . وی به آماری از میزان اعتیاد در کشور اشاره و اظهار کرد : نزدیک به شش میلیون نفر... 

آخرین موضوعات