“آفات وحشتناک” موج بخشش قاتل ها

“آفات وحشتناک” موج بخشش قاتل ها
مصطفی اقلیما، جامعه شناس و رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی «انتخاب» «همذات پنداری» را علت توجه مردم به پرونده ریحانه جباری می داند. وی با اشاره به پرونده ی این زن متهم به قتل می گوید: خانم ریحانه جباری اظهار بی... 

آخرین موضوعات