معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور منصوب شد

معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور منصوب شد
در حکمی از سوی دکتر وحیده نگین، سرپرست موسسه آموزش عالی بهزیستی کشور، سید محمد حسین جوادی به سمت “معاون آموزشی و پژوهشی ” موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور منصوب شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در حکم انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی... 

آخرین موضوعات