آگاهی اجتماعی بیشتر، بستر مشارکت را در جامعه فراهم می‌کند

آگاهی اجتماعی بیشتر، بستر مشارکت را در جامعه فراهم می‌کند
حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تعریفی از سرمایه اجتماعی و عناصر آن اظهار داشت: سرمایه اجتماعی تعریف‌های خرد و کلان بسیاری دارد اما تعریف فراگیری که سایر تعاریف را پوشش دهد، مشتمل بر ارزش‌های اخلاقی، روابط، تعاملات،... 

مطالبه‌گر و مشارکت‌جو باشیم-سیدحسن موسوی‌چلک

مطالبه‌گر و مشارکت‌جو باشیم-سیدحسن موسوی‌چلک
حوادثی شبیه آنچه در کارگاه تولیدی خیابان جمهوری رخ داد از چند منظر قابل بررسی است؛ نخست، ایمنی محیط کار که معمولا در ایران فرهنگ ایمنی ضعیف است. ازآنجا که این نوع اتفاقات همیشه برای من نوعی اتفاق نمی‌افتد، لذا میزان توجه و ایجاد شرایط ایمن برای کار کمتر... 

آخرین موضوعات