لزوم توجه به موضوع مدرن حقوق شهری

لزوم توجه به موضوع مدرن حقوق شهری
عضوحقوقدان شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حقوق شهری پس از حقوق شهروندی مطرح شده است، بر لزوم توجه به حقوق شهری تاکید کرد. به گزارش خبرنگار مهر،علی صابری در جریان حضور وزیر دادگستری در شورای اسلامی شهر تهران و پیشنهادات وی در خصوص حقوق شهروندی گفت:... 

آخرین موضوعات