وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور، زیر متوسط است

وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور، زیر متوسط است
یک جامعه شناس تاکید کرد: منظور از سلامت اجتماعی این است که باید دست رانت خواران، دزدان و مصرف ناعادلانه را قطع کرد و وضعیت سلامت اجتماعی را بهبود بخشید. به گزارش ایسنا، میرطاهر موسوی در نشست تخصصی سلامت اجتماعی و توسعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه... 

آخرین موضوعات