نگاه به روشنی، از دریچه دل

نگاه به روشنی، از دریچه دل
نابینایان، روشندلانی هستند که از دریچه دل خود نگاهی روشن به اطراف خود دارند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی خراسان‌جنوبی، همه ما شنیده‌ایم که از زمان‌های قدیم گفته‌اند که «شنیدن کی بود مانند دیدن» اما حال جای سئوال این... 

آخرین موضوعات