کشف نوع جدیدی از ناتوانی ذهنی

کشف نوع جدیدی از ناتوانی ذهنی
دانشمندان کانادایی موفق شدند نوع جدیدی از ناتوانی ذهنی و ژن مرتبط با آن را که از طریق اختلال در عملکرد سلول‌های مغزی، بر رشد شناختی فرد تأثیر می‌گذارد، کشف کنند به گزارش ایسنا، تیم تحقیقاتی مرکز اعتیاد و بهداشت روان (CAMH)‌ تورنتو کانادا به سرپرستی دکتر... 

آخرین موضوعات