نامه انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران به رئیس جمهور

نامه انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران به رئیس جمهور
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کرد که افزایش حقوق کارمندان براساس نرخ واقعی تورم باشدو افزایش 17 درصدی باعث می شود این افراد 15 درصد نسبت به سال قبل فقیر تر شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: با عنایت به... 

نامه یک مددکار اجتماعی به رئیس‌جمهور

نامه یک مددکار اجتماعی به رئیس‌جمهور
امروز می‌خواهم از زبان یک مددکار اجتماعی حرف بزنم و نمی‌دانم چرا ما مددکاران در معرفی خودمان اول حرفه‌مان را می‌گوییم و بعد اسممان را. شاید برای این است که حرفه‌مان را مهم‌تر از خودمان می‌دانیم. مددکاران اجتماعی در بطن جامعه هستند و مستقیم و بی‌واسطه... 

آخرین موضوعات