نامه ای از یک مددکار اجتماعی به تمام مددکاران اجتماعی ایران

نامه ای از یک مددکار اجتماعی به تمام مددکاران اجتماعی ایران
مددکاران اجتماعی : پیشکسوتان ، جوانان ، اساتید ، دانشجویان ، فارغ التحصیلان رشته خدمات اجتماعی ، فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی ، حامیان مددکاری و همه انهایی که عمرتان را با خدمت مددکاری به دیگران سپری کردید و هم اکنون در بین ما نیستید.   سلام در... 

آخرین موضوعات