توضیحات مهم رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در خصوص نامه سرگشاده به وزیر رفاه

توضیحات مهم رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در خصوص نامه سرگشاده به وزیر رفاه
چند روز پیش نامه سرگشاده ای از سوی تعدادی از مددکاران اجتماعی، خطاب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که پس از انتشار، حاشیه های فراوانی به دنبال داشت.  در این نامه ضمن انتقاد از عملکرد مدیران فعلی سازمانهای اجتماعی کشور، صراحتا از وزیر... 

آخرین موضوعات