کودکان کار نباید مورد بهره‌برداری جناح‌های سیاسی قرار بگیرند

کودکان کار نباید مورد بهره‌برداری جناح‌های سیاسی قرار بگیرند
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: کودکان کار نباید مورد بهره‌برداری جناح‌های سیاسی قرار بگیرند و نیاز داریم بیشتر از گذشته موضوعاتی که امنیت کشور با آنها گره خورده است، مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش وبسایت تخصصی مددکاران اجتماعی به نقل از تسنیم... 

آخرین موضوعات