نحوه انتخاب همسر در سایت همسریابی

نحوه انتخاب همسر در سایت همسریابی
ازدواج چه سنتی و چه به شیوه مدرن مراتب و مراحلی دارد. اگر قرار باشد شیوه انتخاب همسر نیز پا به پای تکنولوژی پیشرفت کند و مانند خریدهای اینترنتی، رسانه های دیجتالی، آموزش در فضای مجازی اینترنتی شود، باید فرهنگ سازی شده و با نظارت کامل و دقیق نهادهای مسئول... 

آخرین موضوعات