نخستین جشنواره پژوهش برتر مددکاری اجتماعی آذرماه برگزار می شود

نخستین جشنواره پژوهش برتر مددکاری اجتماعی آذرماه برگزار می شود
غزاله مسعودی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، هدف از برگزاری این جشنواره را ترغیب مددکاران اجتماعی به انجام پژوهش در بخش های حرفه ای مختلف و ارتقا سطح علمی مددکاری اجتماعی در ایران عنوان کرد. این کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی تصریح کرد: پژوهشگران... 

آخرین موضوعات