مددکاری اجتماعی جزو 10 شغلی که دارای بیشترین نرخ افسردگی می باشد

مددکاری اجتماعی جزو 10 شغلی که دارای بیشترین نرخ افسردگی می باشد
در دنیای کسب و کار برای برخی از مشاغل بیشتر احتمال بروز افسردگی می‌رود و این عمدتا به علت استرس، ساعات کاری غیرقابل پیش‌بینی و طولانی، و یا عدم کنترل بر فضای کاری است. به گزارش سایت بازده،  ۱۰ طیف شغلی شناسایی شده است که بین کارکنان آن نرخ افسردگی در... 

آخرین موضوعات