ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد کودکی …

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد کودکی …
«ستایش»، تکان­ دهنده بود. اکنون درست یک ماه از آن کابوس دهشتناک می­گذرد. در این مدت، ما بارها و بارها  «نیما» را در خاطر آوردیم،  «باربد» را از نو مرور کردیم، «هانیه» را به سطح حافظه­ مان آوردیم و کمی آن­  طرف­ تر تصاویر وحشت­ آور کودکان قربانی «بیجه»... 

آخرین موضوعات