نشست زوجین مددکار اجتماعی برگزار می شود

نشست زوجین مددکار اجتماعی برگزار می شود
سید حسن موسوی چلک، از برگزاری نشست زوجین مددکار اجتماعی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران خبر داد. وی اعلام نمود: این نشست در روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۹/۹۱ از ساعت ۱۹ لغایت ۲۲ در باشگاه شماره یک شرکت نفت واقع در خیابان دکتر شریعتی، جنب پارک شریعتی برگزار می... 

آخرین موضوعات