راه اندازی سامانه رضایت‌سنجی و افکارسنجی بهزیستی در سال ۹۵

راه اندازی سامانه رضایت‌سنجی و افکارسنجی بهزیستی در سال ۹۵
مدیرکل حوزه مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، از راه‌اندازی سامانه رضایت سنجی و افکار سنجی بهزیستی در سال ۹۵ خبر داد. سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه بهزیستی موظف است از همه ظرفیت‌هایش برای... 

آخرین موضوعات