انتقاد از حجم انبوه مقررات در نظام آموزش عالی

انتقاد از حجم انبوه مقررات در نظام آموزش عالی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: انتقاد از حجم انبوه مقررات در نظام آموزش عالی مقام معظم رهبری بارها بر لزوم بهره‌برداری بهینه از مجموعه منابع کشور برای حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جایگاه علمی آرمانی، در قالب نقشه جامع علمی کشور تأکید... 

آخرین موضوعات