بازخوانی پرونده میت‌هایی که برزمین می‌مانند!

بازخوانی پرونده میت‌هایی که برزمین می‌مانند!
باز هم بیمارستانی حاشیه‌ساز شد و باز هم وزارت بهداشت تیم ویژه‌اش را مامور کرد؛ این بار حکایت یک جسد بود و دستوری که بر زمین مانده است! بعد از ماجرای “بخیه‌های صدرا” در خمینی شهر، این بار مشهد در مرکز توجه نظام سلامت قرار گرفت؛ حاشیه‌های ماجرا... 

آخرین موضوعات