ثبت نخستین نظریه پژوهشی طلاق کشور توسط یک مددکار اجتماعی

ثبت نخستین نظریه پژوهشی طلاق کشور توسط یک مددکار اجتماعی
یک کارشناس مددکاری اجتماعی نخستین نظریه پژوهشی طلاق کشور را در استان البرز به ثبت رساند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) در این نظریه پژوهشی 4 شکل روابط مثبت، منفی، تردید در رابطه و رابطه خاموش بین زن و شوهر در قالب نمودار بررسی شده است. احمدعلی... 

آخرین موضوعات