جزییات ثبت نام دوره های آموزشی نظریه منحنی ضربآهنگ طلاق

جزییات ثبت نام دوره های آموزشی نظریه منحنی ضربآهنگ طلاق
در راستای رویارویی علمی با پدیده آسیب زای طلاق، برای اولین بار در کشور به برگزاری دوره های آموزشی ۱۶ ساعته “نظریه ضرباهنگ طلاق، بصورت گریز زن و شوهر از میدان فکری یکدیگر” خواهیم پرداخت. این نظریه با ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور و نیز دعوت از... 

آخرین موضوعات