حداقل دستاورد نظم اجتماعی اداره بهتر شهر است

حداقل دستاورد نظم اجتماعی اداره بهتر شهر است
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیست و نهمین همایش ملی انجمن مددکاران اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیسیتی و توانبخشی با توجه به اهمیت داشتن جامعه‌ای پویا، با نشاط و برخوردار از سلامت و امنیت اجتماعی به موضوع مددکاری اجتماعی و نظم اجتماعی اختصاص پیدا کرد. رضا... 

آخرین موضوعات