نقش مددکار اجتماعی در حمایت فردی از بهبود یافتگان

نقش مددکار اجتماعی در حمایت فردی از بهبود یافتگان
  مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر مسأله‌ای است که طیف بسیار گسترده‌ای پیدا کرده است و انسانهای بسیاری به دلیل استفاده از این مواد دچار مشکلات حاد زیستی، اجتماعی و روانی می‌شوند. برای حل مسأله اعتیاد در سطح اجتماعی و برای حل مشکل فرد معتاد در سطح فردی... 

آخرین موضوعات