نشست علمی تخصصی نقش مشاوره و مددکاری در پیشگیری از وقوع جرم

نشست علمی تخصصی نقش مشاوره و مددکاری در پیشگیری از وقوع جرم
نشست علمی تخصصی نقش مشاوره و مددکاری در پیشگیری از وقوع جرم توسط معاونت امور اجتماعی نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید. در این جلسه احمد جهانتیغ مسئول انجمن مددکاران استان که به عنوان سخنران ویژه حضور یافته... 

آخرین موضوعات