اولین جلسه گفتگوی اجتماعی با حضور نمایندگان استانی انجمن برگزار شد

اولین جلسه گفتگوی اجتماعی با حضور نمایندگان استانی انجمن برگزار شد
نخستین نشست “گفتگوی اجتماعی” با حضور مسئولین دفاتر استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، اعضای هیات مدیره و مسئولین برخی از کارگروههای تخصصی در محل سالن کنفرانس خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی... 

آخرین موضوعات