تقویت کارکردهای نهاد خانواده؛ کاهش آسیبهای اجتماعی

تقویت کارکردهای نهاد خانواده؛ کاهش آسیبهای اجتماعی
آقای محمدرضا عارف منتخب اول مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دهم در زمینه ی آسیبهای اجتماعی که متأسفانه به بحران اجتماعی تبدیل شده، ایشان مطرح میکند ناهنجاری‌های اخلاقی افزایش یافته و برای حل آن به عزم و برنامه ی ملی نیازمندیم و مطرح مینماید یکی از... 

هدف اصلی مراکز مشاوره پلیس تقویت نهاد خانواده است

هدف اصلی مراکز مشاوره پلیس تقویت نهاد خانواده است
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: هدف اصلی مراکز مشاوره پلیس تقویت نهاد خانواده است . به گزارش پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ ” احمد صادقی ” در مصاحبه با خبرنگار ما با بیان اینکه فلسفه وجودی معاونت اجتماعی ارتباط با مردم است به تلاش های مشاوران... 

آخرین موضوعات