نوزاد چند روزه سخن می‌گوید!/ شایعه‌ای که حنا را نایاب کرد

نوزاد چند روزه سخن می‌گوید!/ شایعه‌ای که حنا را نایاب کرد
کودکی به تازگی متولد شده است که حرف می زند و ظاهر یک مرد ۷۰ ساله را دارد.   این کودک گفته است کودکان زیر ۵ سالی که دستشان حنا نشود به مرور خواهند مرد. انتشار یک شایعه در یک شهر، موجب فروش تمام حناهای موجود در این شهرستان شد. طبق این شایعه گفته می شود، کودکی... 

آخرین موضوعات