آمادگی بهزیستی جهت نوسازی در حوزه مددکاری

آمادگی بهزیستی جهت نوسازی در حوزه مددکاری
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور در بیستمین همایش روز مدد‌کار اجتماعی که در سالن اجتماعات باشگاه نفت برگزار شد با اشاره به اینکه جامعه متحول شده و سبک زندگی تغییر کرده است. سال گذشته در سازمان بهزیستی مراحل نوسازی... 

آخرین موضوعات