چند نفر در دنیا به مواد مخدر وابسته اند؟

چند نفر در دنیا به مواد مخدر وابسته اند؟
هادی معیری نژاد– ایران مانند دیگر کشورهای جهان با معضل مواد مخدر رو به روست با این تفاوت که هم مرز بودن ایران با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر دنیا مشکلات کشور ما را دو چندان کرده است. سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از مواد مخدر چیزی حدود 260 میلیون... 

آخرین موضوعات