استخدام در نیروی انتظامی تهران بزرگ

استخدام در نیروی انتظامی تهران بزرگ
به گزارش پایگاه خبری پلیس، مرکز گزینش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در رسته های “انتظامی، آگاهی، راهور، اطلاعات و عملیات ویژه” از بین جوانان مؤمن، متعهد، بسیجی، علاقه مند و کارآمد (مرد) که... 

آخرین موضوعات