نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی چاره سازنیست

نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی چاره سازنیست
در میزگرد‌ بررسی آسیب‌های اجتماعی در خصوص علل بروز آسیب‌های اجتماعی، رویکردهای موجود در این حوزه، نگاه غالب سیاسی و امنیتی در کشور نسبت به این حوزه و تبعات آن بحث و بررسی شد. آسیب‌های اجتماعی در هر جامعه‌‌ای وجود دارد. هیچ جامعه‌‌ای نمی‌تواند از... 

نگاه امنیتی موجب زیر زمینی شدن مسایل اجتماعی می شود

نگاه امنیتی موجب زیر زمینی شدن مسایل اجتماعی می شود
وبلاگ > موسوی چلک، سید حسن – هر روز خبری جدید از تنوع و گسترش آسیب های اجتماعی منتشر می شود؛ از ظهور معتادان یقه سفید تا رشد قارچ گونه الکلی ها، بازگشت هرویین و موج دوم اچ آی وی تا افزایش متکدیان زن، زنان خیابانی و زنان سرپرست خانوار. با وجود روند خزنده... 

آخرین موضوعات