اجرای طرح ترخیص از مراکز و نگهداری در منازل

اجرای طرح ترخیص از مراکز و نگهداری در منازل
یحیی سخنگویی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: این طزح به عنوان برگ برنده توانبخشی در این سازمان اجرا خواهد شد و قرار است طی این طرح تعدادی از افرادی که در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی حضور دارند به آغوش خانواده... 

آخرین موضوعات