فقر عامل اصلی کارتن خوابی در محله هرندی

فقر عامل اصلی کارتن خوابی در محله هرندی
باهمستان در راستای رسالتی که برای نشست‌های مدنی حق بر شهر تعریف کرده، بر آن شد تا نهمین نشست مدنی حق بر شهر را به این موضوع اختصاص داده و این بار نشست را در محلی که با موضوع تجربه مستقیم دارد، برگزار کند تا از این طریق بستری برای گفت‌و‌گوی مدنی پیرامون... 

نسخه تکراری جمع‌آوری معتادان

نسخه تکراری جمع‌آوری معتادان
 16 سال بیشتر نداشت و قرار بود بین مصرف‌کننده‌های حرفه‌ای مواد راهی کمپ ترک اجباری شود. اسمش مهدی بود و به گفته خودش یک سال پیش پدرش برای اولین‌بار مواد را به دستش داده و حالا هم اسم مصرف‌کننده را به دوش می‌کشد. نشئگی مواد آنقدر غالب شده بود که توان... 

کارتن خوابی یک معضل، چندین متولی

کارتن خوابی یک معضل، چندین متولی
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاران اجتماعی به نقل از روزنامه ایران، کار «هرندی»حالا از «انکار» هم گذشته است، امروز بحث از بایدها و نبایدهای «ساماندهی» است، همان واژه‌ای که از زبان برخی‌ها به «جمع آوری» هم تعبیر می‌شود. «سعید صفاتیان»، «فاطمه دانشور»،... 

آخرین موضوعات