هزینه زندانها بیشتر از پیشگیری اعتیاد است

هزینه زندانها بیشتر از پیشگیری اعتیاد است
  رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با بیان اینکه طبق آمار حدود یک و نیم میلیون معتاد در کشور وجود دارد، گفت: این آماری است که به صورت واضح در جامعه به دست آمده و شمار معتادان مخفی و پنهان را که در کشور وجود دارد را شامل نمی شود. به گزارش سلامت نیوز به... 

آخرین موضوعات