به کجا چنین شتایان،مهارتهای أساسی ،کلید زندگی؟

به کجا چنین شتایان،مهارتهای أساسی ،کلید زندگی؟
باید بگویم دردها بردرمان پیشی گرفتند: خوشبختانه ما در کشورمون کلاس و درس و استاد خوب کم نداریم . دانشجو و تحصیل کرده هم کم نداریم اما واقعیت ها نشان می دهد کمتر توانسته ایم از سرمایه انسانی کشورمون بخوبی استفاده کنیم…تا جایی که بعد از چندین سال افتخار... 

نقدی برنظام اموزشی کشور

نقدی برنظام اموزشی کشور
از اول ابتدایی می گوییم. از همان کلاس هایی که گوش تا گوش آدم نشسته بود. از کتک و خط کش چوبی و ترکه و یک لنگه پا ته کلاس ایستادن می گوییم ـ به خدا سن و سالی نداریم و این خاطراتمان هم مال مکتب و دوره قاجار نیست ـ از این می گوییم که از بس خواندیم و نوشتیم بابا... 

خشم به عنوان یک حس طبیعی در انسان

خشم به عنوان یک حس طبیعی در انسان
ایا تاکنون خشمگین شده اید؟خشم، یک حس طبیعی در انسان‌هاست. هیچ انسانی نمی‌تواند ادعا کند که حتی برای یک بار هم عصبانی نشده و از خود رفتارهای عصبی و خشن نشان نداده است. پس همه ما در داشتن این حس مشترکیم. تفاوت در نحوه برخورد و نشان دادن رفتارهایی است که... 

آخرین موضوعات