همایش خود مراقبتی و سبک زندگی اسلامی- ایرانی

همایش خود مراقبتی و سبک زندگی اسلامی- ایرانی
مرکز بهداشت شماره یک کرج دانشگاه علوم پزشکی البرز در راستای تبیین سیاست های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، همایش علمی با موضوع «خود مراقبتی و سبک زندگی اسلامی-ایرانی» در روز یکشنبه مورخ 14/2/1393 ساعت 8.30 الی 13 در سالن ابن­سینا دانشگاه با حضور... 

آخرین موضوعات