برگزاری همایش روز مددکاراجتماعی در کمیته امداد امام(ره) تجلیل از مقام والای مددکار

برگزاری همایش روز مددکاراجتماعی  در کمیته امداد امام(ره) تجلیل از مقام والای مددکار
بمناسبت زاد روز ولادت امیر مومنان حضرت علی (ع) و روز مــددکار اجتماعــی ، همایشی با هــدف بستـرسازی فعالیت‌های تخصصی ، توانمندسازی و ظرفیت سازی در حوزه مددکاری اجتماعـی و تاکیـد بر نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از مددجویان ، در روز دوشنبه بیست و دوم... 

آخرین موضوعات